Boekhouder: wat doet zo’n iemand?

We merken dat veel mensen vragen hebben over wat een boekhouder is en wat een boekhouder precies doet. Daarom volgt hieronder een uitleg over en onze interpretatie van een boekhouder:

Wat is een boekhouder?

Een boekhouder doet je boekhouding. Dat bestaat vaak uit de administratieve werkzaamheden voor een persoon of een bedrijf. Denk hierbij aan het bijhouden of ordenen van je administratie. Wat dat allemaal inhoudt, lees je hieronder.boekhouder

Wat doet een boekhouder?

Een boekhouder is iemand die je administratie bijhoudt of ordent. Vaak wordt een compleet takenpakket door een boekhouder aangeboden en spreek je met je boekhouder af welke zaken hij of zij wel of niet oppakt. Het takenpakket kan bestaan uit het zorgen voor de jaarcijfers, de facturatie, de salarisadministratie, financieringsaanvragen, het verzorgen van je omzetbelasting, het doen van de aangifte van je inkomstenbelasting en het verzorgen van de cijfers voor je jaarafsluiting. Welke van deze diensten je afneemt bij je boekhouder, spreek je van tevoren af. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Wat maakt een boekhouder een goede boekhouder?

Je boekhouder hoort jou te ontzorgen en fungeert als hét aanspreekpunt voor al je boekhoudkundige vragen. Deze persoon of dit bedrijf adviseert jou en verschaft je inzicht in je huidige financiële situatie, maar kijkt ook naar de toekomst. Zijn er bepaalde aftrekposten die van toepassing zijn? Wat voor fiscale gevolgen en voordelen kunnen van toepassing zijn? Welke wet- en regelgevingen zijn er van toepassing? Je boekhouder vertelt en adviseert je hierover en zorgt dat deze gegevens op de juiste manier bij de belastingdienst worden aangeleverd.

Je wordt niet behandeld als nummer, maar je wordt echt (gevraagd en/of ongevraagd) bijgestaan in het nemen van keuzes bij financiële beslissingen. Er wordt met jou als ondernemer meegedacht op elk financieel vlak. Van het opzetten van je administratie tot het bepalen van de prijzen die je doorrekent aan je afnemers.

Een goede boekhouder is bereikbaar voor je via bijvoorbeeld e-mail of telefoon en zet niet gelijk ‘de meter’ aan wanneer je ze een vraag stelt. Je betaalt een vooraf afgesproken prijs voor de dienstverlening. Ook voorkom je hiermee dat je elkaar te weinig spreekt en niet goed op de hoogte bent van wat er speelt, maar krijg je juist de samenwerking die je met jouw boekhouder zou moeten hebben.

Waar moet je op letten als je een boekhouder zoekt?

Een goede boekhouder wordt jou aanbevolen door mensen uit je omgeving. Ga een gesprek met een boekhouder aan en kijk of er een klik is. Is er geen klik, dan gaat het niks worden. Komt de persoon of het bedrijf betrouwbaar op je over? Wordt er gedaan wat er wordt gezegd en wordt er gezegd wat er wordt gedaan?

Daarnaast kun je ernaar kijken of een administratiekantoor een becon-nummer heeft en/of is aangesloten bij een branche vereniging zoals bijvoorbeeld bij de NOAB.

Wat kan een boekhouder voor mij doen?

Het takenpakket van een boekhouder kan heel uitgebreid zijn. Hieronder zetten wij een aantal taken neer die wij binnen onze dienstverlening aanbieden, maar die je dus ook elders kunt treffen.

Administratie

Administratie is een breed begrip. In het geval van een boekhouder zorgt deze ervoor dat je administratie wordt gecontroleerd of zelfs gevoerd wordt, waardoor jij er geen omkijken meer naar hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sturen van de verkoopfacturen naar jouw klanten.

Belastingaccountant

Btw of omzetbelasting is de belasting over de toegevoegde waarde, het verschil tussen je inkoop- en verkoopprijs.

De aangifte voor de omzetbelasting behelst de berekende btw over je verkoopprijs met daarvan afgetrokken de betaalde btw over je inkoopprijs. Het saldo van deze som is hetgeen wat je per kwartaal moet aangeven als aangifte omzetbelasting.

Voor veel mensen is dit algebra. Daarom helpen wij je graag met het uit handen nemen van deze werkzaamheden. Daarbij kijken we gelijk of je nog in aanmerking komt voor bepaalde aftrekkosten, zoals de kleine ondernemersregeling (kor) of de correctie voor het privé gebruik van jouw auto.

Naast de omzetbelasting verzorgen we ook de aangifte inkomstenbelasting en de aangifte vennootschapsbelasting.

Financieringsaanvragen

Wanneer je van plan bent een zaak over te nemen of wanneer je een groter werkkapitaal nodig hebt, omdat je meer voorraad wilt aanleggen, dan kan het zijn dat je daar een financiering voor nodig hebt.

Een boekhouder heeft inzicht in je cijfers en moet in staat zijn je te ontzorgen bij het aanvragen van financieringen. Om tijd en rompslomp te besparen kun je deze voorbereidingen uitbesteden.

Investeringen

Een boekhouder kan je adviseren over grote aankopen en vertelt je over de gevolgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een auto. Wanneer is het interessant om de auto op naam van het bedrijf te zetten? Ga je kilometer administratie bijhouden? Of pak je de bijtelling? Koop je een auto ouder dan 15 jaar of koop je een heel nieuwe auto? Want dit is van invloed op de geldende regelingen.  Al deze zaken zijn van belang bij de aanschaf van de auto op administratief gebied en daar kan je boekhouder je bij helpen.

Salarisadministratie

Indien je met personeel werkt, kun je vaak je salarisadministratie bij je boekhouder kwijt. Als directeur groot aandeelhouder (DGA) heb je een besloten vennootschap (b.v.) en ben je verplicht een salarisadministratie te voeren. Als je niet met personeel werkt, bijvoorbeeld als eenmanszaak, heb je geen salarisadministratie maar krijg je te maken met voorschot winst.

Waar moet ik op letten bij het kiezen van een boekhoudpakket?

Tussen de boekhoudpakketten die worden aangeboden zit nogal wat verschil. Bekijk van tevoren welke functies je gaat gebruiken en bepaal of de prijs die je voor het boekhoudpakket moet betalen in verhouding staat tot de werkzaamheden die je wilt (laten) uitvoeren. Je hebt boekhoudpakketten zoals Twinfield, waar wij zelf veel mee werken, of Exact en e-Boekhouden.nl. Deze zijn echt gericht op het boekhouden zelf. Daarnaast kom je veel pakketten tegen in de markt waarbij het boekhouden als functionaliteit om een andere, oorspronkelijke functie heen is gebouwd, zoals bijvoorbeeld bij sportclubs gebeurt. Denk daarbij aan een ledenadministratiesysteem waar boekhouding omheen gebouwd is. Bepaalde functionaliteiten, bijvoorbeeld een memoriaalboeking of correctieboeking, zijn dan niet mogelijk, die in een normaal boekhoudpakket wel mogelijk zijn.

Uiteraard moet je ook de kosten van de pakketten in overweging nemen.

Overstappen naar een andere boekhouder

De meeste mensen stappen over van boekhouder omdat ze niet de service krijgen die ze verwachten, omdat het bijvoorbeeld teveel van één kant komt. De wisselwerking of de klik ontbreekt. Mocht je daarnaast ook het idee hebben dat er meer uit je boekhouding te halen is of wanneer de bereikbaarheid van de boekhouder te wensen over laat, dan is het wellicht tijd om over te stappen.

Houd er rekening mee dat de ene boekhouder een ander boekhoudpakket kan gebruiken dan de ander. Overleg daarom eerst met je toekomstige boekhouder over welke informatie er aangeleverd moet worden om een eventuele overstap te kunnen maken. Bij BBP proberen we je zoveel mogelijk te ontzorgen bij deze overstap. We richten je administratie in, regelen de bankkoppeling en gaan van start op basis van de eindbalans van je afgelopen boekjaar.

Wat is een beconnummer?

Een beconnummer is een Belasting Consulentennummer. Dit nummer kan worden aangevraagd door boekhoudkantoren of accountantskantoren bij de Belastingdienst. Het beconnummer van BBP is bijvoorbeeld 588.386. De fiscus controleert of je voldoet aan hun eisen van boekhouder of accountant. De boekhouder kan het nummer gebruiken om contact op te nemen met de Belastingdienst namens de klant. Ook als een boekhouder de belastingaangifte doet namens de klant, dan wordt dat gekoppeld aan het beconnummer. Daarnaast kan een een kantoor met een beconnummer je belastingaangifte meenemen in de uitstelregeling. Meer informatie hierover vind je bij de Belastingdienst.

Wat is een accountant?

Een accountant is, net als een boekhouder, een professional op financieel gebied. De titel accountant mag je ook niet zomaar dragen, maar krijg je na het volgen van een gerichte opleiding en na een aantal jaren in de praktijk. Accountants zijn vaak personen die werken bij of voor een middel- of groot bedrijf. Zij kunnen dan ook een accountantsverklaring afgeven die grote ondernemingen verplicht dienen te hebben over hun jaarcijfers.

Wat is het verschil tussen een boekhouder en een accountant?

Een boekhouder is een vrij beroep en werkt meestal voor met het MKB. Deze bedrijven hebben niet de verplichting tot verkrijgen van een accountantsverklaring bij de jaarcijfers.

Bij BBP werken we volgens de richtlijnen van een accountantskantoor. Al onze stukken zijn accountant waardig, alleen zijn we geen accountant en dus geven we geen accountantsverklaringen af. Het verschil tussen een accountant en een boekhouder zit hem voornamelijk in het gehanteerde tarief. Het eindproduct zou theoretisch hetzelfde moeten zijn.

Close