Jaarrekening

Opstellen en bespreken
De jaarrekening is niet altijd even makkelijk te ‘lezen’. Daarom maken wij hem niet alleen voor je, we zorgen er ook voor dat je begrijpt wat er staat, wat het betekent en wat je er mee kunt voor het komende jaar. Door precies te weten hoe je er voor staat, kun je beter sturen op groei in het volgende jaar.

Deponeren
Besloten vennootschappen (BV’s) zijn verplicht om de jaarrekening te deponeren bij de KvK.

Close